Fooie & Vrystellings

2021 Skoolfonds

Skoolgeld van R36 410,00 is vooruit betaalbaar, maar die Beheerliggaam kom die ouers tegemoet met die volgende betalingsopsies:

  • Enkelbetaling van R34 860,00 voor 1 Maart 2021.
  • Vier kwartaallikse betalings van R9 102,50.
  • Tien maandelikse betalings van R3 641,00 vanaf Februarie tot November (10 x R3 6410 = R36 410).

Betalings kan per Elektroniese fonds oordrag (EFT), Kontant of Debietorder gedoen word. Betalings per EFT moet u kind se naam en graad as verwysing bevat. Betaling per debietorder moet in die geval van maandelikse betalings voor of op die 7de dag van elke maand en binne die eerste twee weke van ‘n nuwe kwartaal geskied.

Outstanding Accounts:

Outstanding accounts are sent out monthly. If your account is in arrears after a month, a demand letter will be sent out in accordance with the School’s Financial Policy. Outstanding accounts will be handed over to our attorneys without further written notice at the beginning of the new school term if parents do not have satisfactory written arrangements regarding the payment of school fees with the Debtor’s Clerk.

Aansoek om vrystelling van betaling van skoolfonds

Regulasies maak dit vir ouers/voogde moontlik om op grond van werklike behoeftigheid aansoek te doen om gedeeltelike of vol vrystelling van die betaling van skoolgeld. Aansoekvorms is by die skool beskikbaar en moet by die Debiteure Klerk ingehandig word voor 1 Maart 2021.

Regulations are in place for parents/guardians to apply for full or partial exemption to pay school fees in needy circumstances. Application forms are available from the Debtors Clerk and must be completed and handed in before 1 March 2021.

Bankbesonderhede vir SKOOLFONDS:

Nedbank Paarl
Branch Code: 147 005
Account number: 147 005 0595 (HJS Paarl)
Use your son’s initials and surname as reference.

Bankbesonderhede vir KOSHUISGELDE:

Nedbank Paarl
Branch Code: 147 005
Account number: 147 005 0609 (HJS Paarl)
Use your son’s initials and surname as reference.