Parents

Skoolbeheerliggaam

Mei 2021

Voorsitter en Menslike hulpbronne Jacques Williams
Ondervoorsitter en koshuise Louis Schlebusch
Finansies Andrew Fulton
Fasiliteite William Bourbon-Leftely
Ouersakeling Iban Vermeulen
Regsaangeleenthede Suretha Robberts
Buitemuurs Junior Burger
Skoolhoof Derek Swart
KS-opvoeders Nollies de Vries
  Ettienne Cronje
Nie-KS-opvoeder Hennie Carstens
Leerderleiers Luke van Schoor
  Neil Goosen