Parents

Skoolbeheerliggaam

Mei 2021

Voorsitter en Menslike hulpbronne Louis Schlebusch
Ondervoorsitter en koshuise Junior Burger
Finansies Andrew Fulton
Fasiliteite William Bourbon-Leftely
Ouerskakeling Iban Vermeulen
Regsaangeleenthede Suretha Robberts
Buitemuurs Junior Burger
Skoolhoof Derek Swart
KS-opvoeders Nollies de Vries
  Ettienne Cronje
Nie-KS-opvoeder Hennie Carstens
Leerderleiers Ernst Kirsten
  Erwin Meyer