Boekstoor

 Die Departement van Onderwys vereis dat elke leerder handboeke vir al sy vakke moet hê. Vanuit die boekstoor deel ons elke jaar meer as 10 000 boeke aan die HJS-leerders uit. Hierdie boeke word gedeeltelik deur die WKOD voorsien en aangevul vanuit die skoolfonds.

Aan die begin van die skooljaar ontvang elke leerder ʼn stel boeke. Elke boek het ʼn unieke strepieskode wat teen leerders se naam geskandeer word.
Leerders is verantwoordelik vir die boeke wat aan hulle uitgereik word. ALLE handboeke (insluitend voorgeskrewe boeke) moet met ʼn dik plastiek oorgetrek word. Leerders sal ʼn boete ontvang vir elke boek wat nie met plastiek oorgetrek is nie. By die inneem van die boeke aan die einde van die jaar sal leerders verantwoordelik gehou word vir enige skade wat aan die boeke mag voorkom.
Leerders word versoek om alle donkie-ore in die handboeke plat te stryk en om die boeke deurlopend in dié verbeterde toestand te hou.

Indien dit verlore raak of sodanig beskadig word dat dit nie langer bruikbaar is nie, moet dit dadelik aan mev. Kotzé gerapporteer word. Die vervangingskoste van die boek is betaalbaar, waarna ʼn nuwe boek uitgereik word.

Daar word van leerders verwag om al hulle boeke na afloop van die eksamen in November in te lewer. Indien die boeke verlore geraak het, sal ʼn rekening uitgereik word wat betaalbaar is voordat die leerder sy handboeke in die nuwe jaar ontvang.

Die boekstoor is deur die loop van die jaar tydens registerperiode oop. Vir enige navrae of probleme kan leerders met me Kotzé gaan gesels.