Admissions

850 is the maximum number of learners that Paarl Boys’ High can accommodate. This figure determines the annual intake of new learners.

Alle leerders word tot die skool toegelaat op grond van meriete en opvoedkundig verantwoordbare uitgangspunte, asook praktiese omstandighede (soos klasgroottes, onderrigmedium (taal)-beperkings, ens.), totdat die maksimum toegelate hoeveelheid leerders ingeskryf is, sonder diskriminasie op grond van ras, kultuur en geloof. Die korrekte ouderdom vir die graad is ‘n voorvereiste vir toelating. Daarbenewens moet ‘n leerder oor die vermoë beskik om tred te hou met die peil van onderrig in die graad waartoe hy toegelaat word.

Education is offered in English and Afrikaans. Prospective learners should be proficient in at least one of these languages while they should also have a working knowledge of the other language.

Applications of learners who legally live with their parents as described in the Schools Act and whose home language is the language of education of the School are preferred. Applicants are accepted where practically possible, and still in line with the primary criteria of merit.

Die bywoning van ‘n sogenaamde laerskool-voederskool word nie vir die bepaling van die naaste skool as kriterium beskou nie. Nieteenstaande voorgenoemde en in oorleg met die OBOS – direkteur, behou die SBL die reg om oorheersende voorkeur te gee aan broers van leerders wat reeds by die Skool ingeskryf is.

Learners are expected to participate in at least one summer and one winter activity that forms part of the school’s extra-mural programme and as many cultural activities as possible.

cheap wholesale cheap salvatore ferragamo shoes under $55 successes may be eye-catching.reddit clone rolex day date m118239 0304 mens rolex calibre 2836 2813 automatic thought that enterprises has a corporate responsibility to society..

Daar word van ouers en leerders verwag om die skool se reëls, tradisies en gebruike te aanvaar, dit te onderhou en uit te leef en die skoolhoof te ondersteun in die toepassing van dissiplinêre maatreëls.

Opedag

Kom kry ‘n gevoel vir Boishaai by ons Opedae.

Matriek maskers

AANSOEKE Graad 8 – 2025

Aansoeke open op 11 Maart 2024 tot 12 April 2024 op die WKOD-webtuiste.

Vanaf 29 Mei 2024 vertoon die uitslag van u aansoek op die WKOD-webtuiste.

Vanaf 29 Mei tot 3 Junie sal u per sms of e-pos deur die WKOD ingelig word aangaande die uitkoms van u aansoek.

Ouers moet teen 14 Junie 2024 aanvaarding op die WKOD-webtuiste aandui.

Ouers sal verdere korrespondensie vanaf die skool ontvang.

APPLICATIONS – Grade 8 2025

Applications open on 11 March 2024 until 12 April 2024 on the WCED website.

From 29 May 2024 the outcome of the application will be reflected on the WCED website.

Parents will be informed by the WCED via sms or email from 29 May to 3 June, concerning your application.

Parents will have to indicate acceptance on the WCED website by 14 June 2024.

Parents will then receive further correspondence from the school.

Prospective Grade 8 learners

Everything you need to know…