Leerders

Prefekte

By Hoër Jongenskool heg ons baie waarde daaraan om aan leerders die geleentheid te bied om hulle leierskapsvaardighede te ontwikkel en beoefen. Elke jaar word ‘n groep van ongeveer 24 prefekte deur hulle medeleerders verkies. Hierdie groep prefekte vervul die rol van mentor en ouer broer, veral teenoor die nuwe graad 8’s, en werk saam met die onderwysers en die VRL om ‘n atmosfeer van positiwiteit en eenheid in die skool te vestig. 

rolex watch luxus replica rolex sky dweller elfenbein zifferblatt 18 karat weissgold oyster armband automatische herrenuhr 326939ivro is hand-crafted.replica rolex cellini mens rolex calibre 9015 mingzhu engine m50525 0008 silver dial china matter completed by hand-made on your own.

‘n Prefek is:

 • ‘n Gr-12 leerder wat deur die skool verkies is om die onderwysers by te staan wat die handhawing van orde en dissipline betref.
 • ‘n Leerder wat help om die gedragskode en beleid van die skool uit te voer en toe te pas.
 • ‘n Leier wat deur sy voorbeeld en optrede die onderwysers help om leerders op die regte pad te lei.
 • ‘n Leier wat innoverend optree en voorstelle aan die hand doen om die dag-tot-dag-administrasie van die skool te vergemaklik en te verbeter.
 • ‘n Leier wat help om ‘n aangename atmosfeer en ‘n gees van samehorigheid onder die leerders te skep.
 • ‘n Leerder wat saam met die personeel waak oor die waardes, goeie gebruike, tradisies en etos van die skool.

Verteenwoordigende Raad van Leerders (VLR)

Die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) word demokraties deur die hele skool verkies. Dit bestaan uit drie leerders uit elke graad wat deur die graad verkies word. Twee van die graad 12’s op die VRL verteenwoordig dan ook die leerders op die Beheerliggaam van die skool. 
Stigtersdag2021_03

Koshuisprefekte

Aangesien baie van ons seuns lang tye in die koshuis deurbring, vorm die koshuisprefekte en veral die hoofseuns van die onderskeie koshuise ‘n essensiële deel van HJS se leierskorps.

Imhoff, Monte Bello and Bellevue each has a head boy and deputy head boy and a number of prefects, depending on the size of the hostel.

Werda se prefekte word gekies uit die graad-11 koshuisleerders.

Geeskomitee

HJS is oral bekend vir hul uitstekende gees en ondersteuning by sportwedstryde en dit is hoofsaaklik te danke aan die toegewyde werk van die Geeskomitee.
Hierdie groep van sewe graad 12-leerders wat deur die personeel genomineer en hulle klasmaats verkies word, maak dit hulle taak om te verseker dat elke Boishaaier, wanneer hy op die veld draf, weet dat die manne in blou bankvas agter hulle staan, wen of verloor.
Stigtersdag2021_03

Junior Stadsraad

Die Junior Stadsraad is ‘n gemeenskapsorganisasie waarby al die skole in Paarl betrokke is. Dit gee leerders die geleentheid om leierskap te ontwikkel terwyl hulle terselfdetyd terugploeg in die gemeenskap.

This position brings elected learners into contact with a great diversity of people and provides them with an opportunity to voice their opinion regarding youth matters in Paarl.

Activities

 • Team-building and leadership camp
 • Democratic training course
 • Soccer day for the underprivileged
 • Junior Town Council Ball
 • ‘Adopt a child day’ for the underprivileged
 • Volunteer work at hospitals
 • Visits to old age homes
 • ‘Fun run’ for charity

Matric Day

A highlight in the life of every boy is the annual “Matric Day” where the Grade 12 register classes compete against each other in a variety of activities. While the competition is fierce, fun and laughter is the name of the game. And before long they all join together for some potjiekos, music and more laughter.
Stigtersdag2021_03