Paarl Boys’ Academy

PAARL BOYS' ACADEMY

Paarl Boys' Academy

Amptelike fondsinsamelingsprojek van die Hoër Jongenskool Paarl.

Waar het alles begin?

Ondersteuning aan sy leerders – dit is waarvoor die Hoër Jongenskool Paarl (HJS) al sedert 1868 bekend staan. Dit sluit in finansiële hulp aan leerders wat daarvan droom om ’n Boishaaier te word.

Verskeie inisiatiewe is oor die jare van stapel gestuur, soos JHS se Help ’n Boishaaier wat deur die Oudskoliere-Unie (OSU) en dr Piet Schoeman gelei is.

Paarl Boys Academy

In 2006 stig die OSU die Artikel 21-maatskappy Paarl Boys Academy (PBA). Die doel van die PBA is om finansiële hulp te bied aan potensiële HJS-leerders wat uit ’n minder bevoorregte omgewing kom en graag by ’n tradisieryke topskool ’n nuwe toekoms wil bou. Die PBA gebruik verskillende fondsinsamelingsplatforms om geld op ’n volhoubare wyse vir dié doel in te samel.

Die span aan die stuur

Die PBA is ’n OSU-projek is wat deur die Hoër Jongenskool Paarl se Beheerliggaam, skoolhoof en OSU onderskryf en bestuur word. Die PBA word deur ’n voorsitter en vier direkteure bestuur:

Voorsitter: Kobus Uys
Direkteure: Rossouw Cilliers, dr Ettiene van der Spuy en Henk mLourens
Bykomende lede: Rinus van der Sluys, Jan Boshof, André Haasbroek en Derek Swart

Die PBA vergader elke drie maande en sy finansies word deur die onafhanklike ouditeur Plattes Gouws van Immelman & Vennote geadministreer. Bydraes tot die PBA is belastingaftrekbaar.

Finansiële steun aan leerders

Die PBA en die skool se Beheerliggaam vorm die PBAKeuringskomitee wat alle aansoeke om finansiële steun evalueer en verdienstelike gevalle identifiseer. Daarna word ’n finansiële kontrak tussen die leerders se ouers, die PBA en die HJS-Beheerliggaam opgestel. Alle aansoeke om finansiële steun word as uiters vertroulik deur die Keuringskomitee en die betrokke ouers en leerders gehanteer.

Die insameling van fondse

Die PBA kyk elke jaar vars na nuwe metodes om volhoubare fondsinsameling te verseker. Die belangrikste inkomstebronne is tans die volgende:

  • Die jaarlikse onder-15 rugbytoernooi
  • TV-uitsaairegte op die eerste span se drie rugbywedstryde, naamlik Gim/PRG/Grey
  • Die jaarlikse skaapveiling
  • Klub 12 000 (25 lede)

Hoe u kan help?

Die PBA het u hulp nodig om aan verdienstelike kinders ’n nuwe toekoms te gee. U kan help deur ’n lid van die PBA te word, geld te skenk, by ons projekte betrokke te raak en voorstelle vir nuwe fondsinsamelingsinisiatiewe te gee.

Kontak asseblief die PBA-kantoor by:

Telefoon: 021 872 2875
E-pos: info@paarlboyshigh.org.za of pba@paarlboyshigh.org.za
Straatadres: Auretstraat, Paarl
Posadres: Posbus 11, Paarl 7622

Die PBA het u hulp nodig om aan verdienstelike kinders ’n nuwe toekoms te gee.