History

GESKIEDENIS

History

What are the ingredients of a school with tradition and distinction?

The history of such a school together with the peculiar circumstances surrounding its founding, its human resources and its environment would be important components. No less important would be its past and continued academic, cultural and sporting record.

A further aspect of note would be the importance of its place in our society, with particular reference to the men it has produced and how their contributions have benefited their country and fellow South Africans. To these should certainly be added the pride that the school family of boys, parents, teachers, ex-teachers, old boys and friends have in its inheritance and continued achievements.

Throughout Southern Africa, Paarl Boys’ High has long been regarded as a school with tradition and distinction.

Paarl boys history

 • Die Stigting

 • Geboue

  Die eerste gebou wat vanaf 15 Julie 1868 die skool gehuisves het, was ‘n graanskuur of pakhuis op Zeederbergplein. Dit het aan mnr. D Beyers behoort. Op 15 Oktober 1869 is die skool verskuif na die eiendom van mnr. JAJ Roos op Kerkplein. In Januarie 1871 is ‘n gebou in Zionstraat wat aan mnr. Van der Lingen behoort het, as skoolgebou betrek.

  Weens ‘n toename in die leerlingtal is die eiendom Rozenfontein van mnr. G Louw aangekoop en word die eerste ware skoolgebou op 30 Maart 1876 betrek. Hier het die skool 25 jaar lank gebly.

  The present school site, originally the farm Berlyn, was purchased from Mr JJ Moll, although the property was still registered in the name of Mr PJ Malherbe (Mr Moll bought it from Mr Malherbe but there was no official transfer yet).

  The school building was completed at the beginning of July 1900 and normal school activities started on the 18th of July. The first hostel, Monte Bello, was completed shortly after in January 1901. Further hostels to be added were Bellevue (1904), Villieria (1907), Berlyn (1908) and Imhoff (1921). None of these hostels are used as such today. Bellevue and Imhoff have been demolished while the original Villieria and Berlyn no longer belong to the school.

  In 1909 is die skoolsaal aangebou en ‘n nuwe Wetenskap– en Houtwerkvleuel is in 1912 voltooi. In 1915 is ‘n ry klaskamers langs Auretstraat aangebou. In 1936 is Werda gebou en in 1939 is ‘n tweede verdieping sowel as ‘n biblioteek en gimnastieksaal tot die skool se hoofgebou toegevoeg. In 1940 is nog ‘n ry klaskamers gebou, in 1961 ‘n nuwe Imhoff-koshuis in Auretstraat, en in 1962 ‘n Houtwerkvleuel. Op 16 Oktober 1980 is die skool se swembad amptelik in gebruik geneem.

  In Februarie 1981 is daar begin om die bestaande gebou-kompleks op te knap, te verander en uit te brei. Die nuwe gebou, wat bestaan het uit ‘n nuwe skoolsaal, ‘n nuwe laboratorium– en klaskamerblok en ‘n nuwe omskepte houtwerkblok, is gedurende 1983 betrek.

   

 • Enrolment

  When the school started on 15 July 1868 only four pupils were present on the first day. The first pupil who matriculated at Boys’ High was Carel Voigt in 1874.

 • Pogings tot Amalgamasie

  Daar was in die verlede nie minder nie as vier pogings om die skool van sy huidige karakter te ontneem.

  Die eerste poging om met Gimnasium te amalgameer het reeds tydens die stigtingsproses plaasgevind, maar is op 24 Maart 1868 laat vaar. ‘n Tweede poging is aan die einde van 1870 en begin 1871 deur ds Van der Wall aangewend om die “Paarl First Class Public School” met Gimnasium te laat saamsmelt. Hierdie poging het egter ook misluk vanweë botsende standpunte oor die medium van onderrig en godsdiensonderrig.

  The fourth attempt at amalgamation occurred in 1970 when a decision was taken to merge Paarl Boys’ High with Paarl Girls’ High.  A farm in Southern Paarl, De Nieuwe Plantatie, was acquired as a site for the proposed new school and the planning of the whole project had almost reached the stage of tender when the idea was abandoned in October 1975. This almost meant the end of the traditions and character of the Paarl Boys’ High School as we know it today.  Fortunately, this attempt was also unsuccessful, and we were able to retain our cultural heritage so dearly loved by all.

Headmasters

They were, among many others:

 • G Jeffrey
 • 1868 – 1873
 • PJ du Pré le Roux
 • 1901 – 1923
 • SJ Malherbe
 • 1924 – 1940
 • GJ Pretorius
 • 1941 – 1958
 • JAC Visagie
 • 1959 – 1960
 • HA Lambrechts
 • 1961
 • PS Meyer
 • 1962 – 1966
 • CD Koch
 • 1967 – 1974
 • TW Engela
 • 1975 – 1989
 • L Knoetze
 • 1990 – 2007
 • D Swart
 • 2008 –

Of interest is that Mr Rettie resigned as headmaster of Gymnasium to be appointed in the same capacity at the “Public School”.

Na ’n aanvanklik onsekere begin het die skool ’n dinamiese krag geword onder die bekwame leiding van Mnr. PJ du Pre le Roux (1901 – 1923). Mnr. le Roux word algemeen beskou as die eintlike stigter van die Hoër Jongenskool.

 

 

Tydens sy termyn as hoof:

 • het die matriekklas binne sewe jaar vanaf 7 tot 47 leerlinge vermeerder
 • is daar besluit op ’n skoolwapen en –kleure
 • is die skoolkoshuise Monte Bello (1901), Bellevue (1904), Villieria (1907), Berlyn (1908) en Imhoff (1921) gebou
 • is die eerste jaarblad in 1908 gepubliseer
 • is die skoolsaal in 1909 gebou
 • en is die skoollied in 1913 gekomponeer

In 1955 the primary section of Paarl Boys’ High became a separate school.

Headmasters were:

 • Mr MJ Terblanche
 • 1955 – 1980
 • Mr FJ Kotze
 • 1981 – 1990
 • Mr M Herbst
 • 1991 – 1996
 • Mr HA Arangies
 • 1997 – 2011
 • Mr H Bester
 • 2012 –