Members

Beheerliggaam

Governing Body Members

Die lede van die HJS Beheerliggaam 2018

 

 • Ritz de la Bat (Voorsitter, Regsaangeleenthede)
 • Rossouw Cillié (Ondervoorsitter, Borge, Fondsinsameling, Menslike Hulpbronne)
 • Felix Lombard (Sekretaris, Buitemuurs, Sport & Kultuur)
 • Christie Kruger (Tesourier, Finansies)
 • Junior Burger (Fasiliteite)
 • Willem Erwee (Bemarking, Formele Media, Interskole Komitee)
 • Tersia Venter (Ouerskakeling, Akademie)
 • Jacques Williams (Koshuise)
 • Derek Swart (Skoolhoof)
 • Richard Visagie (Opvoederlid)
 • Nollies de Vries (Opvoederlid)
 • Hennie Carstens (Nie-KS Opvoeder)
 • Willie de la Bat (Hoofseun)
 • Brend Spreeth

Send Mail