Members

Beheerliggaam

Governing Body Members

Die lede van die HJS Beheerliggaam 2018

 

  • Ritz de la Bat (Voorsitter, Regsaangeleenthede)
  • Rossouw Cillié (Ondervoorsitter, Borge, Fondsinsameling, Menslike Hulpbronne)
  • Felix Lombard (Sekretaris, Buitemuurs, Sport & Kultuur)
  • Christie Kruger (Tesourier, Finansies)
  • Junior Burger (Fasiliteite)
  • Willem Erwee (Bemarking, Formele Media, Interskole Komitee)
  • Tersia Venter (Ouerskakeling, Akademie)
  • Jacques Williams (Koshuise)

Send Mail