Members

Beheerliggaam

Governing Body Members

Die lede van die HJS Beheerliggaam 2017

 

  • Rossouw Cillie (Voorsitter en Verhoudinge)
  • Felix Lombard (Onder-voorsitter, Buitemuurs / Sport & Kultuur)
  • Marius Maree (Bemarking & Media)
  • Junior Burger (Geboue en terrain)
  • Christie Kruger (Finansies)
  • Jurie Wessels (Menslike Hulpbronne, Regsaangeleenthede en Akademie)
  • Etienne vd Spuy (Koshuise)