Facilities

Fasiliteite

Buildings and Facilities

Geskiedenis

Die eerste gebou wat vanaf 15 Julie 1868 die skool gehuisves het, was ’n graanskuur of pakhuis op Zeederbergplein. Dit het aan mnr. D Beyers behoort. Op 15 Oktober 1869 is die skool verskuif na die eiendom van mnr. JAJ Roos op Kerkplein. In Januarie 1871 is ’n gebou in Zionstraat wat aan mnr. Van der Lingen behoort het, as skoolgebou betrek.

Weens ’n toename in die leerlingtal is die eiendom Rozenfontein van mnr. G Louw aangekoop en word die eerste ware skoolgebou op 30 Maart 1876 betrek. Hier het die skool 25 jaar lank gebly.

The present school site, originally the farm Berlyn, was purchased from Mr JJ Moll, although the property was still registered in the name of Mr PJ Malherbe (Mr Moll bought it from Mr Malherbe but there was no official transfer yet).

history paarl boys high

Belangrike Datums

  1900 – 1908

  The school building was completed at the beginning of July 1900 and normal school activities started on the 18th July.

  The first hostel, Monte Bello, was completed shortly afterwards, in January 1901. Further hostels to be added were Bellevue (1904), Villieria (1907), Berlyn (1908) and Imhoff (1921). None of these hostels are used as such today. Bellevue and Imhoff have been demolished while the original Villieria and Berlyn no longer belong to the school.
  1909 -1912

  In 1909 is die skoolsaal aangebou en ’n nuwe Wetenskap– en Houtwerkvleuel is in 1912 voltooi.
  1915 - 1962

  In 1915 is ’n ry klaskamers langs Auretstraat aangebou.

  In 1936 is Werda gebou en in 1939 is ’n tweede verdieping sowel as ’n biblioteek en gimnastieksaal tot die skool se hoofgebou toegevoeg.

  In 1940 is nog ’n ry klaskamers gebou, in 1961 ’n nuwe Imhoff-koshuis in Auretstraat, en in 1962 ’n Houtwerkvleuel.
  1980 - 1983

  Op 16 Oktober 1980 is die skool se swembad amptelik in gebruik geneem.

  In Februarie 1981 is daar begin om die bestaande gebou-kompleks op te knap, te verander en uit te brei. Die nuwe gebou, wat bestaan het uit ’n nuwe skoolsaal, ’n nuwe laboratorium– en klaskamerblok en ’n nuwe omskepte houtwerkblok, is gedurende 1983 betrek.
  2008 - 2018

  Vanaf 2008 word Rekenaartoepassingstegnologie en 2011 Inligtingstegnolgie by HJS aangebied en twee nuwe rekenaarsentrums word in gebruik geneem. Elke klaskamer word ook van 'n rekenaar, internettoegang en dataprojektor en/of interaktiewe witbord voorsien.

  Op 20 Julie 2018 word 'n derde rekenaarsentrum met die nuutste tegnologie geopen.