Criteria for Colours

Criteria for Colours

Kriteria vir Erekleure

Die Hoër Jongenskool ken erekleure toe aan seuns wat op die gebied van akademie, kultuur, sport en leierskap presteer.

Hierdie toekennings word gemaak aan die hand van die erekleurevoorskrifte wat jaarliks hersien en aangepas word.

Applications for colours are submitted to a Colours Committee consisting of the headmaster, deputy headmasters and several senior teachers for their consideration.

Erekleure kan in die kategorieë halfkleure, volkleure en onderskeidingskleure toegeken word en ontvangers van erekleure word uitgeken aan ‘n spesiale baadjie, das en sakwapen.

Boys may apply for colours in the second half of their Grade 11 year and in their Grade 12 year, though exceptional achievements in the Grade 10 year may also be considered.

Daar word van die ontvangers van erekleure verwag om te alle tye die kleure met trots en waardigheid te dra en ‘n toonbeeld van goeie gedrag te wees. Ontvangers, wat nie aan hierdie verwagtinge voldoen nie, mag tydelik of permanent die voorreg om erekleure te dra ontneem word.