Study

Study

Studietye

Seuns moet die koshuis studietye in ag neem.

Die weeklikse studietye is as volg:

14:35 – 15:30
19:00 – 20:10
20:30 – 21:20

Studietye vir eksamens word aangekondig.

  • Almal moet studietye bywoon.  Toestemming om afwesig te wees mag slegs van die koshuisvader verkry word.
  • Wanneer die klok vir die aanvang van studie lui, moet seuns reeds sit in die studiesaal of in hul kamers.
  • Niemand mag rondloop tydens studie nie. Seuns moet verseker dat hulle alles wat nodig is by hulle het by die aanvang van studie.  Toestemming om die toilet te besoek moet van die prefek of die diensdoenende personeellid verkry word.
  • Tydens studietye heers daar absolute stilte.  Die belangrikheid van effektiewe studie kan nie genoeg beklemotoon word nie, en regstellende stappe sal geneem word teen seuns wat ‘n steurnis veroorsaak. Daar sal ook geen raserigheid geduld word voor of na studietye of tydens die studiepouse nie.
  • Tydens studietye moet inwoners uitsluitlik met studie besig wees.  Geen briewe mag geskryf word nie en geen boeke of tydskrifte mag gelees word sonder die toestemming van die koshuisvader of die diensdoenende personeellid nie.
  • Seuns mag nie eet of kitskos laat aflewer tydens studietye nie.
  • Geen elektroniese klanktoerusting mag tydens studietye gebruik word nie.
  • Niemand mag ‘n foonoproep tydens studietye ontvang nie.  In geval van nood moet ouers die koshuisvader kontak. Selfone moet ook tydens studietyd afgeskakel wees.
  • Die studiesaal moet netjies wees wanneer studie verby is.
  • Toestemming om laat te studeer (23:00 en later) moet van die koshuisvader of die diensdoenende personeellid verkry word.