Stiltetyd

Stiltetyd

Stiltetyd

06:45 – 06:50
21:50 – 22:00

  • Stiltetyd in die oggend en die aand is uitsluitlik vir die hou van godsdiens. Sit doodstil op jou bed/stoel. Jy mag nie gesels of rondbeweeg of studeer nie. Kamerdeure moet oop wees. Niemand mag gedurende die oggend stiltetyd op sy bed lê nie – wel saans nadat die godsdiens afgehandel is.
  • Gedurende stiltetyd in die middag mag daar saggies gesels of na musiek geluister word, maar dit mag nie in die gang hoorbaar wees nie. Geen rondlopery word toegelaat nie.
  • Selfone moet gedurende stiltetyd afgeskakel word.