Mediese Prosedure

Medical Procedure

Mediese Prosedure

Mediese Prosedure

  • Indien inwoners soggens siek voel, moet hulle dit tussen die opstaanklok en ontbyt aan die koshuisvader gaan rapporteer. Siekte op ander tye van die dag moet te alle tye eers aan die koshuisvader en daarna aan die matrone gerapporteer word. Niemand mag sommer net soggens bly lê nie.
  • Wanneer ‘n leerder siek rapporteer, sal ‘n afspraak by ‘n dokter gereël word, indien nodig.
  • Leerders wat by die skool ongesteld raak, moet eers by die skoolhoof toestemming kry om koshuis toe te gaan en daarna by die koshuisvader. Dié hele proses geskied volgens die skool se uittekenbriefie. Daarna moet hulle by die senior matrone rapporteer.
  • Siek kosgangers sal deur die matrone in die koshuis geplaas word, en etes sal daar aan hulle verskaf word.
  • Die koshuis beskik slegs oor die mees algemene tipes medikasie (Panado, algemene spierverslappers, maagkoliek en Colclear).  Ander middels wat voorgeskryf of benodig word, asook ander hulpmiddels soos krukke, moet deur ouers voorsien word.
  • Indien inwoners ‘n besering opdoen, moet die koshuisvader of matrone dadelik in kennis gestel word.

 

LW: Inwoners wat siek rapporteer, moet tot die volgende oggend in die bed bly. Elke probleem sal egter op meriete hanteer word. Verlof om op te staan moet by die koshuisvader of senior matrone verkry word.