Maaltye

Meals

Koshuis Maaltye

Die beskikbare maaltye word vir elke kwartaal vooraf beplan.

Prosedure by Maaltye

  • Inwoners moet netjies geklee wees vir etes.  Geen kaalvoete, frokkies of T-hemde met afgesnyde moue word toegelaat nie.  Vuil en sweterige sportklere moet met ‘n sweetpak bedek word.
  • Inwoners moenie laat opdaag vir etes of etes mis sonder toestemming van diie koshuisvader of die diensdoenende personeellid nie.
  • Geen inwoner mag die eetsaal sonder toestemming verlaat voor die tafelgebed nie.
  • Goeie tafelmaniere word verwag van alle inwoners.  Die prefek of tafelhoof aan diens sal die voorbeeld stel.  Indien enige inwoner afwesig is, moet die tafelhoof dit aanmeld by die koshuisvader of die diensdoenende personeellid.
  • Raserigheid in die eetsaal sal nie geduld word nie.
  • Inwoners wat nie etes oor naweke neem  nie, moet aandui watter etes hulle gaan mis op die uittekenlys wat op Woensdagaande gesirkuleer word.  Daar word dus van ouers verwag om inwoners voor Woensdag rakende naweek aktiwiteite in te lig.
  • Inwoners wat vroeër of later wil eet as die normale tye moet BETYDS die nodige reëlings met die matrone in die kombuis tref.  Dit geld egter slegs ten opsigte van skoolverwante aktiwiteite.  Inwoners mag nie vir ekstra klasse, spesiale sportoefeninge of enige private redes van etes afwesig wees nie.  
  • Enige veranderinge in naweek reëlings moet met behulp van die Maaltyd Afwesigheidsvorms gedoen word, wat by die koshuisvaders beskikbaar is.
  • Leerders mag nie tydens maaltye die kombuisarea betree nie.
  • Indien ouers besoek aflê tydens maaltye, moet hulle wag tot die maaltyd verby is.

Sien die spyskaart vir die derde kawartaal hier.