Hostel Admissions

Koshuis Toelating

Hostel Admissions

HJS Koshuis Toelating Informasie

Welkom

Alhoewel elke nuwe lewensfase ‘n leerproses in die lewens van HJS-leerders (en oudleerders) is, is dit inderdaad ‘n gegewe dat die jare van koshuisbewoning ‘n onuitwisbare en integrale deel vorm van elke koshuisbewoner se belewing van die essensiële wese van Hoër Jongenskool Paarl.  Koshuise van hierdie instelling het oor baie jare ontwikkel as bakermat in die ontwikkeling van bewoners se persoonlikhede.  As sodanig het dit ‘n integrale rol gespeel in die vorming van seuns as selfgeldende, verantwoordelike individue – ‘n tradisie wat vandag steeds geldig is.

Laai die volle prospektus hier af.