Exam Procedures

Eksamen Prosedures

Exam Procedures

Reëls tydens eksamen.

Eksamenprosedure

  • Normale reëls geld tydens eksamentye.
  • Studietye vir eksamens word aangekondig.
  • Matriekleerders wat gedurende die eindeksamen in die koshuis inwoon, moet nog steeds die normale koshuisreëls gehoorsaam. Indien so ‘n leerder hom aan enige vorm van wangedrag skuldig maak, sal uitsetting van die leerder summier plaasvind.
  • Geen matriekseun mag tydens die matriekeksamen ‘n motor by die koshuis aanhou  nie.  Onder spesiale omstandighede mag ouers egter ‘n reëling met die skoolhoof aangaan. Sodanige voertuig se sleutels (en spaarsleutels) moet in die besit van die koshuisvader gelaat word, en mag slegs gebruik word tussen die leerder se woonhuis en die koshuis.