Admissions

Toelating

Admission

General Information

850 is the maximum number of learners that Paarl Boys’ High can accommodate. This figure determines the annual intake of new learners.

Alle leerders word tot die skool toegelaat op grond van meriete en opvoedkundig verantwoordbare uitgangspunte, asook praktiese omstandighede (soos klasgroottes, onderrigmedium (taal)-beperkings, ens.), totdat die maksimum toegelate hoeveelheid leerders ingeskryf is, sonder diskriminasie op grond van ras, kultuur en geloof. Die korrekte ouderdom vir die graad is ‘n voorvereiste vir toelating.  Daarbenewens moet ‘n leerder oor die vermoë beskik om tred te hou met die peil van onderrig in die graad waartoe hy toegelaat word.

Education is offered in English and Afrikaans.  Prospective learners should be proficient in at least one of these languages while they should also have a working knowledge of the other language.

Applications of learners who legally live with their parents as described in the Schools Act and whose home language is the language of education of the School are preferred.  Applicants are accepted where practically possible, and still in line with the primary criteria of merit, on the grounds of the “nearest school” -principle, except where there are reasonable grounds for refusal.

Die naaste geskikte skool word gedefinieer in terme van die afstand vanaf die ouerhuis na die betrokke skool/skole. Die bywoning van ‘n sogenaamde laerskool-voederskool word nie vir die bepaling van die naaste skool as kriterium beskou nie.  Nieteenstaande voorgenoemde en in oorleg met die OBOS – direkteur, behou die SBL die reg om oorheersende voorkeur te gee aan broers van leerders wat reeds by die Skool ingeskryf is.  

Learners are expected to participate in at least one summer and one winter activity that forms part of the school’s extra-mural programme.  

Daar word van ouers en leerders verwag om die skool se reëls, tradisies en gebruike te aanvaar en dit te onderhou en uit te leef.

 

 • TOELATINGSPROSEDURE

  Application forms are available at the general office from Ms Jurika Esterhuyze (headmaster’s assistant).

  All applicants must please complete Sections A, B, C, D, E, F and G.

  Please attach the following:

  original latest school report card
  copy of learner’s ID document or birth certificate
  certified copy of ID document(s) of parent(s)/guardian(s)
  certififed copy of ID document of person responsible for account (if third party)
  municipal account (as proof of residential address)
  written proof that applicant has been immunised against childhood diseases
  certified copies of your medical aid membership certificate (if you belong to a fund)

  Applicants requiring hostel admission should also complete Section H and submit it together with the rest of the application form. Section I should be acquired, copied and filled out as need be.

  We would like to request that the above mentioned forms and documents be returned to the school before the end of the year preceding planned admission:

   

  E-mail    Ms Jurika Esterhuyse

  fax          (021) 872-5246

  You can also drop it off at the general office.

 • FORMS

  Application Form Complete and Confidential Report

  Aansoekvorm Volledig en Vertroulike Verslag

  For further information please contact the school.

  (021) 872 2875

  Send Mail

   

 • OPEDAG INFORMASIE