Communication Channels

Kommunikasiekanale

Kommunikasiekanale

Ouers en Voodge kan die kanale gebruik om met die skool in kontak te bly.

Ons versoek graag ouers/voogde om die volgende kanale van bevel te volg ten einde probleme so spoedig en effektief as moontlik op te los.

We request parents/guardians to adhere to these lines of command in order to solve problems as swiftly and effectively as possible.

Vind meer uit oor watter stappe geneem kan word.

  1. AKADEMIESE KOMMUNIKASIEKANAAL
  1. STAP 1
  2. Ouer/voog kontak die Vakonderwyser.
  1. STAP 2
  2. Stap 1 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die Vakhoof van die betrokke vak vir daardie graad.
  1. STAP 3
  2. Stap 2 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die Graadhoof van die betrokke graad.
  1. STAP 4
  2. Stap 3 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak die Adjunkhoof van Akademie.
  1. STAP 5
  2. Stap 4 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak DAN EERS die skoolhoof.
  1. ACADEMIC COMMUNICATION CHANNEL
  1. STEP 1
  2. Parent/guardian contacts Subject Teacher.
  1. STEP 2
  2. Step 1 does not lead to a solution. Contact the Subject Head of the concerned subject for that grade.
  1. STEP 3
  2. Step 2 does not lead to a solution. Contact the Grade Head of the particular grade.
  1. STEP 4
  2. Step 3 does not lead to a solution. Contact the Deputy Head of Academics.
  1. STEP 5
  2. Step 4 does not lead to a solution. ONLY THEN contact the headmaster.
  1. DISSIPLINËRE KOMMUNIKASIEKANAAL
  1. STAP 1
  2. Ouer/voog skakel regstreek met die Graadhoof van die betrokke graad.
  1. STAP 2
  2. Stap 1 lei nie tot ‘n oplossing nie. Skakel die Adjunkhoof van Dissipline (mnr. Richard Visagie).
  1. STAP 3
  2. Stap 2 lei nie tot ‘n oplossing nie. Kontak DAN EERS die skoolhoof.
  1. DISCIPLINARY COMMUNICATION CHANNELS
  1. STEP 1
  2. Parent/guardian contacts the Grade Head for the specific grade diretly.
  1. STEP 2
  2. Step 1 does not lead to a solution. Contact the Deputy Head of Dicipline.
  1. STEP 3
  2. Step 2 does not lead to a solution. ONLY THEN contact the headmaster.