Book Shop

Boekestoor

Book Shop

Handboeke

Tye

Die boekestoor is deur die loop van die jaar tydens registerperiode oop. Vind me. C. du Toit in die personeelkamer rakende uitreiking of navrae. By die aanvang van ‘n akademiese jaar is die boekestoor ook meeste middae oop.

Verlore of Beskadigde Boeke

Leerders is verantwoordelik vir die boeke wat aan hulle uitgereik word. Indien dit verlore raak of sodanig beskadig word dat dit nie langer bruikbaar is nie, moet dit aan me. Du Toit gerapporteer word. Die vervangingskoste van die boek is betaalbaar, waarna ‘n nuwe boek uitgereik word.

Uitreik van handboeke by die aanvang van ‘n akademiese jaar

Alle boeke bevat ‘n strepieskode wat teen leerders se naam geskandeer word. Die prosedure werk as
volg:

 • In die registerklas ontvang elke leerder ‘n uitreikingsregister waarop hy vir homself merk watter handboeke hy benodig.
 • Klasse word per graad en seksie na die Junior gimnasium geroep.
 • Geen leerder met ‘n uitstaande handboekrekening word in die saal toegelaat nie.
 • Leerders tree alfabeties aan.
 • Leerders beweeg van tafel na tafel om handboeke te ontvang.
 • Indien ‘n leerder ‘n boek ontvang met los blaaie, blaaie wat ontbreek of wat nie ordentlik herbind
  is nie, moet so ‘n boek in die saal vervang word met ‘n ander boek voordat die boeke op die leerder se naam geskandeer word.
 • Leerders moet in die saal seker maak dat hul handboeke in die korrekte taal kies.
 • By die heel laaste punt word die leerder se boeke op sy naam geskandeer, net soos by ‘n biblioteek waar jy die boeke vir ‘n jaar “uitneem”.
 • Terug in die registerklas moet leerders die inligtingstempel wat voor in die boek is voltooi. Die leerder moet sy naam en van, graad en seksie, jaar van uitreiking en die simbool wat die toestand van die boek aandui aanbring.

LET WEL: Indien daar nie ‘n inligtingstempel voor in die boek aangebring is nie, moet die boek na die boekekamer gestuur word sodat die stempel wel aangebring kan word.

Die volgende simbole word gebruik om die toestand van die boek aan te dui:
A = Splinternuwe boek
B = Boek in baie goeie toestand, maar nie nuut nie
C = Gebruikte boek in ‘n redelike toestand
D = Gebruikte boek in swak toestand
E = Gebruikte boek in swak toestand – sal heel waarskynlik aan die einde van die jaar afgeskryf word.

Oortrek van Handboeke

ALLE handboeke (insluitend voorgeskrewe boeke) moet oorgetrek word met ‘n dik plastiek. Die boeke kan versterk word deur kleefband langs die rug en die buiteblad se ore aan te bring. Leerders sal ‘n boete ontvang vir elke boek wat nie met plastiek oorgetrek is nie.

Leerders word ook versoek om nie die volgende te gebruik nie: “contact” of kleefplastiek of van die klaar gesnyde platiek oortreksels in die winkels.

Die enigste tipe plastiek wat gebruik kan word is gewone dik rol plastiek wat dan na die grootte van die boek gesny en oorgetrek word.

Leerders word versoek om alle krapmerke en graffiti wat in die boeke mag voorkom, uit te vee. By die inneem van die boeke aan die einde van die jaar sal leerders verantwoordelik gehou word vir enige skade wat aan die boeke mag voorkom.

Leerders word versoek om alle donkie-ore in die handboeke plat te stryk en om die boeke deurlopend in dié verbeterde toestand te hou.

Kontak

Paarl Boys High staff member Cecilia du Toit

Kontakpersoon:
Me. C. du Toit
cdtoit@paarlboyshigh.org.za